Werkwijze

Een coachingstraject bestaat altijd uit drie fasen: Intake, Coaching en Afronding. Per stap staat hieronder beschreven wat er aan de orde komt.

1. Intake

  • Kennismaking
  • Nadere uitleg over de aanpak
  • Eerste verkenning van de achtergrond van de coachingsvraag
  • Opstellen coachingscontract (met doel, duur, frequentie, locatie, verslaglegging enz.)

 2. Coaching

  • Gesprekken. Per gesprek behandelen we een door u aangedragen onderwerp;
  • Tussentijdse evaluatie

 3. Afronding

  • Afrondend gesprek
  • Eind evaluatie

Voor meer informatie over de coaching van OKE Training en Advies, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.