Bedrijfstrainingen

Een greep uit het trainingsaanbod: 

 • Werving en selectie
  Een training in het houden van optimale selectiegesprekken, zodat de beste kandidaat uiteindelijk uw vacature(s) vervult. In deze training komt tevens de gehele werving en selectie procedure aan de orde.
 • Ziekteverzuim
  Een training om ziekteverzuimgesprekken inhoudelijk zo te voeren dat de zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan/wil. Tevens kan in deze training verder worden ingegaan op alle regels omtrent ziekteverzuim en re-integratie (Poortwachter).
 • Plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken
  Een training in het houden van deze gesprekken voor leidinggevenden en/of medewerkers. Na deze training neemt men de verantwoordelijkheid voor het voeren van een inhoudelijk goed plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek. Uw leidinggevenden kunnen na deze training  tevens de gesprekscyclus laten aansluiten bij de afdelings- en organisatiedoelen en lastige onderwerpen adequaat aan de kaak stellen. Er wordt ook geleerd om SMART afspraken te maken.
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
  Een training in het houden van gesprekken ten behoeve van het persoonlijk ontwikkelingsplan van uw medewerkers, zodat het beste uit uw mensen kan worden gehaald.
 • Algemene gespreksvoering
  Een training in het stellen van vragen, feedback geven en actief luisteren, zodat men efficiënter kan communiceren.
 • Sollicitatiegesprekken (voor medewerkers)
  Een training waarin de unique selling points duidelijk worden en waarin men zichzelf zo leert presenteren dat een optimaal sollicitatiegesprek gevoerd kan worden.
 • Time management
 • Een training in het  bepalen van prioriteiten, het maken van keuzes en grenzen stellen, zodat uw medewerker weer efficiënt en effectief kan werken en het gevoel heeft tijd genoeg  te hebben.

Bent u enthousiast geworden over een training of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.